BẢNG GIÁ GẠO HÔM NAY TẠI KHO GẠO LONG HƯNG

(Bảng giá này có tính tham khảo, sẽ có sự thay đổi theo thị trường hàng ngày. Vui lòng liên hệ số hotline để nhận được giá chính xác nhất)

STT Tên gạo Chất lượng Giá thành (Đ/KG)
1 Gạo Bụi Xốp Trắng Nở – Xốp 12,500
2 Gạo bụi sữa trắng mềm – ngọt 13,000
3 gạo 64 chợ đào dẻo – vừa 13,500
4 gạo 504 nở – xốp 13,000
5 gạo 504 cũ nở – khô 15,000
6 gạo tấm thơm thơm dẻo ngọt 12,000
7 gạo 64 thơm dứa dẻo – mềm 12,000
8 gạo tấm tài nguyên xốp – mềm 13,000
9 gạo thơm thái CĐ dẻo – vừa 14,000
10 gạo thơm thái XK11 thơm dẻo ngọt 14,500
11 gạo hương sen dẻo – vừa 15,500
12 gạo thơm lài ĐB dẻo – ngọt 14,500
13 gạo ngỗng vàng dẻo – vừa 14,000
14 gạo hương lài dẻo – thơm 15,500
15 gạo SaMo xốp – nở – ngọt 15,000
16 gạo thơm nhật dẻo – ngọt 16,000
17 gạo thơm hà nội thơm – dẻo – gọt 15,000
18 gạo thơm đài loan thơm – dẻo – ngọt 17,500
19 gạo lài sữa dẻo – ngọt 18,000
20 gạo hoa sữa thơm – dẻo – ngọt 16,000
21 gạo bắc thơm thơm – dẻo 16,000
22 Gạo Tài Nguyên ĐB thơm – xốp – ngọt 16,000
23 gạo tài nguyên chợ đào thơm – xốp – ngọt 17,000
24 gạo nếp ngỗng thơm – dẻo 17,000
25 gạo thái lan nhập khẩu thơm – dẻo 19,000
STT Tên gạo Chất lượng Giá thành (Đ/KG)
26 gạo nàng thơm CĐ xốp – mềm 19,000
27 gạo nàng hương thơm – xốp – ngọt 18,000
28 gạo nàng hoa mềm – ngọt 18,000
29 Gạo đài loan đặc biệt dẻo – vừa – ngọt 18,000
30 gạo bông lúa vàng dẻo – nhiều 18,000
31 gạo thơm thái nguyên xốp – ngọt 18,000
32 gạo tám xoan hải hậu thơm – dẻo – ngọt 18,000
33 gạo dự bắc dẻo – thơm 18,000
34 gạo di hương miền bắc thơm – dẻo 18,000
35 gạo nhật nhập khẩu dẻo – ngọt 18,500
36 gạo lài ghép thơm – dẻo – ngọt 19,000
37 gạo tám sáu tháng thơm – dẻo 19,000
38 gạo nương sơn la thơm – dẻo 19,000
39 gạo tám thơm bắc dẻo – ngọt 19,000
40 gạo đài loan hạt nhỏ dẻo – vừa – ngọt 20,000
41 gạo thảo mộc sơn la dẻo – dai 20,000
42 gạo ST 21 dẻo – vừa – thơm 20,000
43 gạo đặc sản chợ đào xốp – ngọt 22,000
44 gạo lài campuchia dẻo – ngọt – dai 23,000
45 gạo điện biên lai châu thơm – dẻo – ngọt 24,000
46 gạo sạch hữu cơ nhiều – vitamin 25,000
47 gạo ST24 thơm – dẻo 26,000
48 nếp cái hoa vàng dẻo 30,000
49 gạo lứt huyết rồng nở – ngọt 29,000
50 gạo ST25 thơm – dẻo – ngọt 32,000
Vui lòng liên hệ số hotline để biết thêm thông tin

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.